databestanden

Soms is het voldoende om de precieze data/cijfers te kennen en bijvoorbeeld te weten hoe die zich ontwikkelen. De data ontsluiten we via een gebruiksvriendelijke interface en presenteren we in de vorm van tabellen, grafieken en kaarten. De databestanden stellen we samen uit verschillende databronnen.

atlassen

Veel beleidsinformatie heeft een geografische component en is uitstekend geschikt om door middel van digitale kaarten te visualiseren. Door combinatie van verschillende kaartlagen ontstaan nieuwe inzichten.

monitors

Gebruikmakend van (open) data zetten wij monitors op waarmee we systematisch en periodiek voortgang/resultaten van beleid kunnen meten. We analyseren de verschillen tussen planning en werkelijkheid en geven hiervoor verklaringen.

dashboards

Dashboards zijn visuele weergaven van belangrijke informatie met betrekking tot een beleidsvraagstuk. In een dashboard kan een gebruiker in één oogopslag zien wat er aan de hand is. Achterliggende data van een dashboard worden automatisch aangepast zonder tussenkomst van de gebruiker.

beleidsadviezen

Op basis van grondige analyse en duiding van data, inhoudelijke kennis en kennis van plaatselijke situaties doen we beleidsaanbevelingen. De aanbevelingen zijn concreet en vinden hun oorsprong in de feiten.

detachering

Veel organisaties zijn bezig met het stroomlijnen van hun dataprocessen en het (her)inrichten van hun datawarehouse. Zij lopen aan tegen vragen als: hoe kan ik relevante data op efficiënte manier verzamelen, verwerken en analyseren? Hoe kan ik data omzetten naar informatie waar ik wat aan heb? Hoe zorg ik voor continuïteit in dit proces? Wij kunnen op locatie met u meedenken om deze vragen te beantwoorden. Dat kan op basis van detachering.