zonder data geen gefundeerd beleid

Antwoorden liggen vaak opgesloten in de overvloed aan data die al beschikbaar is, maar nog niet klaar voor gebruik. Slim en duurzaam toepassen van deze data, dat is ons werk.

Door (uw eigen en open) data te combineren, visualiseren, vergelijken en analyseren, bieden we nieuwe inzichten en geven we cijfermatig onderbouwde antwoorden op uw beleidsvragen. Daarvoor maken we gebruik van passende en moderne technologieën.

We beschikken over een databank met meer dan 2.000 actuele bestanden op gemeente- en wijkniveau. De bestanden bevatten sociale gegevens en gegevens over de leefomgeving. Via een gebruiksvriendelijke interface zijn uiteenlopende gegevens gemakkelijk in samenhang te presenteren.

Door onze jarenlange ervaring kennen we goed de weg in dataland. We hebben een gedetailleerd zicht op 150 openbare registraties met een schat aan informatie.

We vormen een energiek en deskundig team van dataspecialisten, met meer dan oog voor inhoud. Onze kracht zit ‘m in de combinatie van kennis op het gebied van data, technologie en inhoud.

Om zo nodig ook uw beleidsvragen vanuit een kwalitatieve invalshoek te kunnen beantwoorden, werken wij samen met Bosman en Vos. Dit bureau is gespecialiseerd in kwalitatief evaluatieonderzoek en organisatieadvies.

We werken voor organisaties die beleid maken en dit beleid cijfermatig willen onderbouwen. Voorbeelden zijn lokale en regionale overheden, zorg- en onderwijsinstellingen en woningbouwcoöperaties. Wij kunnen ook bijdragen aan uw datagestuurd beleid.

 

recente klanten