Tympaan sluit zich aan bij Kurtosis
02-05-2022 - 14:03
foto ondertekening

Tympaan sluit zich aan bij Kurtosis. “We hebben hetzelfde DNA en een gezamenlijk doel.”

Kurtosis en Tympaan zijn beide gespecialiseerd in de toepassing van (big) data en techniek voor het verbeteren van beleid en de uitvoering daarvan in de publieke sector. Met ingang van deze maand gaat Tympaan verder als een nieuw label binnen Kurtosis.

“Tympaan versterkt ons met waardevolle producten en expertise en bedient opdrachtgevers op gebieden waar wij nog niet actief werkzaam zijn. Het samengaan van de organisaties is dus echt een aanvulling”, aldus Johan Posseth, partner bij Kurtosis.

Het in Leiden gevestigde Tympaan helpt opdrachtgevers bij de inzet van data-inzichten ten behoeve van beleid en besluitvorming. Het bureau werkt voor provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Het faciliteren van datagestuurd werken van (semi)overheden ten behoeve van een effectieve maatschappelijke dienstverlening is al vele jaren het werkterrein van Tympaan. Zo ontwikkelde het voor verschillende Regionale Bureaus Leerplicht een applicatie om onder meer verzuim en voortijdig schoolverlaten real time te monitoren.

Een ander voorbeeld van de producten van Tympaan is de Atlas Plabeka: een digitale atlas waarin relevante informatie over bedrijventerreinen en kantoorlocaties via interactieve kaarten wordt ontsloten. Deze gegevens betreffen uiteenlopende onderwerpen als werkgelegenheid, vastgoed, energieverbruik en leegstand.

Het grotere Kurtosis (vijftien medewerkers) werkt op het snijvlak van advies, onderzoek en data science. Wolter van Dam, partner bij Kurtosis, legt uit dat Tympaan hierop een mooie aanvulling is. “We halen ook nieuwe expertise op het gebied van beleidsonderzoek aan boord. Tympaan specialiseert zich ook op de gebieden van arbeidsmarkt, cultuur en leefomgeving, onderwerpen die Kurtosis niet in haar portfolio had.”

Jeannine Molier, voorzitter van de Raad van Toezicht van Tympaan, voegt toe: “Toen we met Kurtosis in gesprek kwamen, zagen we vrij snel de synergie met diensten en klanten.”

Onder de streep blijft consultancy altijd een mensenbusiness, zo erkennen beide partijen, die dan ook vooral ook goed naar de culturele fit tussen de teams hebben gekeken. Molier en de andere leden van de Raad van Toezicht kregen de taak om de mogelijke samenwerking onder de loep te nemen.

Molier geeft aan: “In de gesprekken in de aanloop naar de samenwerking ontdekten we dat beide partijen hetzelfde DNA hebben en een gezamenlijk doel. Dit is het ontsluiten en hanteerbaar maken van data en onderzoek voor de verbetering van maatschappelijke vraagstukken. Door de krachten te bundelen kunnen beide partijen nog meer waarde leveren.” “Wat ons aanspreekt bij Kurtosis is de gedegen aanpak en het ondernemerschap. Mede daardoor ontstond er snel een klik tussen de medewerkers”, besluit Molier.

relatie tussen cultureel erfgoed en vestigingsklimaat
15-10-2021 - 13:01
foto stadsgezicht

Naast een intrinsieke waarde heeft cultureel erfgoed ook een economische waarde. Zo wordt cultureel erfgoed bijvoorbeeld via toerisme en recreatieve herbestemming van monumenten economisch benut.

De vraag van de provincie Zuid-Holland was of cultureel erfgoed ook bijdraagt aan het vestigingsklimaat voor buitenlandse kennisbedrijven en buitenlandse kenniswerkers. Op verzoek van de provincie hebben we een oriënterende studie gedaan naar de manier waarop en de mate waarin cultureel erfgoed een rol speelt in dat vestigingsklimaat. De resultaten van die studie hebben we beschreven in onderstaande rapportage.

ramingsmodel 'Wonen met zorg' geactualiseerd
19-08-2021 - 16:47
foto wonen met zorg

Een aantal jaar geleden hebben wij een ramingsmodel 'Wonen met zorg' (RWZ) ontwikkeld. Recent hebben we dit model geactualiseerd. In de demoversie van het RWZ wordt voor heel Zuid-Holland een prognose gegeven van het aantal 65-plussers dat nu en in de toekomst behoefte heeft aan een 'geschikte' woning. De behoefte aan geschikte woningen wordt afgezet tegen een schatting van de voorraad geschikte woningen. De gegevens worden gepresenteerd in een aantal dashboards. Het is mogelijk om op maat regionale en gemeentelijke dashboards te maken, bijvoorbeeld als input voor woonzorgvisies.

Neem voor vragen of meer informatie contact op met Miriam Ligtvoet-Janssen via mligtvoet-janssen@tympaan.nl.

Naar de demoversie van het ramingsmodel 'Wonen met Zorg' >>

effecten coronacrisis op de arbeidsmarkt in Holland-Rijnland
14-06-2021 - 15:37
foto bij factsheet arbeidsmarkt

In 2019 hebben wij in opdracht van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland een digitale arbeidsmarktmonitor ontwikkeld. Wij zorgen ervoor dat daarop steeds actuele gegevens te vinden zijn over onderwijs en arbeidsmarkt in de regio.

Onlangs hebben we in de monitor factsheets opgenomen over de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarktsituatie. We presenteren de gegevens op gemeenteniveau en maken uitsplitsingen naar leeftijd en naar opleidingsniveau. In de meeste figuren gebruiken we indexcijfers. De grafieken laten steeds zien hoeveel stijging of daling heeft plaatsgevonden ten opzichte van de basismaand januari 2019.

derde voortgangsmeting monitor erfgoedlijnen zuid-holland
28-01-2021 - 09:31
foto landgoed

In de tweede helft van 2020 hebben we op verzoek van de provincie Zuid-Holland de derde voortgangsmeting van de Monitor Erfgoedlijnen Zuid-Holland uitgevoerd.

Aan de hand van documentenanalyse, interviews en groepsgesprekken hebben we over de periode 2017-2019 per erfgoedlijn de stand van zaken van de uitvoering van projecten, de realisatie van de doelstellingen en het functioneren van de erfgoedtafels in beeld gebracht. In onderstaand rapport beschrijven we de stand van zaken in het algemeen en per erfgoedlijn afzonderlijk.