Monitor jeugdbeleid en jeugdzorg Hoeksche Waard. Meting 2009

Hoe staat het met de jeugd in de Hoeksche Waard? Hoeveel ouders en jeugdigen maken gebruik van het pedagogisch hulpaanbod? En hoeveel van jeugdzorg? Informatie hierover, lokaal en regionaal, vindt u in dit rapport.

Het Tympaan Instituut voert de Monitor jeugdbeleid en jeugdzorg al enkele jaren uit in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Naast regionale rapporten voor alle RAS-regio's is er een provinciaal rapport. Veel gegevens uit dit rapport zijn te vinden op het Regionaal Informatiesysteem Samenleving. Hier verschijnen ook de nieuwste cijfers over jeugdigen.

auteurs 
J.W.K. Bams, A.M. van Essen, A.M. Plug, M.E. Jacobs, T. Nienhuis
publicatiedatum 
mei 2011
prijs 
€8.90
pagina's 
27
bijlage grootte
Monitor jeugdbeleid en jeugdzorg in de Hoeksche Waard (PDF)285.94 KB