overzicht publicaties

Onderstaand vindt u een selectie van onze recente publicaties.

Maatschappelijke gebiedsprofielen

Voor elf regio’s in Zuid-Holland hebben wij een maatschappelijk gebiedsprofiel opgesteld. Dit profiel is een (kwantitatieve) beschrijving van de sociaaleconomische en demografische ontwikkelingen tot op heden, waar mogelijk aangevuld met prognoses. Steeds zijn indexen gebruikt en zijn regio’s vergeleken met de provincie Zuid-Holland en Nederland als geheel. De gegevens zijn verdeeld over zeven thema’s: demografie, onderwijs, economie/arbeidsmarkt, inkomen en vermogen, wonen, zorg en bibliotheken.