De heer R.A. Zoutendijk MBA MSW

foto de heer r.a. zoutendijk
beroep
senior consultant organisatiestrategie Tramis B.V., Gorinchem
nevenfuncties
  • lid gemeenteraad Wassenaar
  • president-commissaris A-Z Multizorg B.V., Utrecht
  • vicevoorzitter Stichting Tienermoederfonds Nederland, Gouda
  • lid Klachten- en Compensatiecommissie Seksueel Misbruik Leger des Heils Nederland, Almere