Mevrouw J.E. Molier, voorzitter

foto mevrouw j.e. molier
beroep
programmamanager participatie en wijkaanpak, gemeente Den Haag
nevenfuncties
  • lid van de organisatie Delen achter de Duinen
  • lid van het bestuur van stichting Dr. Willem Dreeslezing
  • vicevoorzitter GroenLinks afdeling Den Haag
  • lid van klachtencommissie voor burgers van de Dienst Stadsbeheer gemeente Den Haag
  • lid van de raad van toezicht van de Stadsomroep Den Haag
  • lid van de raad van commissarissen Omroep West