Via Databank Zuid-Holland maken we data toegankelijk in de vorm van tabellen, grafieken en kaarten (alle cijfers). Om de vergelijking tussen gemeenten en regio’s te optimaliseren, is het mogelijk de gegevens zowel absoluut als relatief te presenteren. Naast  'alle cijfers’ bevat Databank Zuid-Holland een aantal applicaties in de vorm van dashboards, monitors en atlassen.

  • Blik op gemeenten (gemeentelijke benchmark)
    Deze applicatie toont op snelle wijze een rapport met basisgegevens per gemeente of regio. Hiermee kunnen gemeenten en regio’s snel en gemakkelijk met elkaar worden vergeleken.
  • Wijkenatlas
    In deze applicatie brengen we de Zuid-Hollandse wijken in kaart. De atlas kent twee ingangen: enerzijds kan er een profiel per wijk worden getoond, waarbij voorzieningen en demografische achtergrondgegevens in beeld worden gebracht. Anderzijds worden overzichtskaarten getoond waarop per onderwerp alle wijken in Zuid-Holland met elkaar worden vergeleken.
  • Dashboard wonen met zorg (ramingsmodel)
    Aan de hand van een getoetst en doorontwikkeld ramingsmodel wordt in deze applicatie aan de hand van actuele gegevens op gemeenteniveau de (toekomstige) behoefte aan aangepaste woningen zichtbaar gemaakt.